top of page

General talk

Public·10 members

Vitendawili Na Majibu Yake Pdf 323


Vitendawili Na Majibu Yake Pdf 323
Vitendawili ni aina ya fasihi simulizi ambayo hutumia lugha ya mafumbo au taswira kuelezea jambo au kitu kwa njia ya kuvutia na kuchekesha. Vitendawili huwa na sehemu mbili: swali na jibu. Swali huwa ni kitendawili chenyewe, ambacho hujumuisha maneno au sentensi zenye maana iliyofichika au kubadilishwa. Jibu huwa ni ufumbuzi wa kitendawili, ambao hufichua maana halisi ya swali. Vitendawili hutumika kwa madhumuni mbalimbali, kama vile kuburudisha, kufundisha, kujenga uwezo wa kufikiri, kuimarisha lugha na utamaduni, na kuonyesha ujuzi na ubunifu.


DOWNLOAD: https://t.co/5jFUbk3h39


Vitendawili Na Majibu Yake Pdf 323 ni kitabu cha mtandaoni kinachokusanya vitendawili zaidi ya 300 na majibu yake kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Kitabu hiki kimetolewa na maktaba, tovuti inayotoa huduma za elimu na burudani kwa wanafunzi na walimu. Kitabu hiki kinapatikana katika mfumo wa PDF, ambao unaweza kupakuliwa au kusomwa moja kwa moja kwenye tovuti. Kitabu hiki kinagawanyika katika sehemu tatu: sehemu ya kwanza ina vitendawili vya wanyama, sehemu ya pili ina vitendawili vya mimea, na sehemu ya tatu ina vitendawili vya vitu mbalimbali.


Baadhi ya vitendawili vilivyomo katika kitabu hiki ni:  • Kitu gani kinachotembea bila miguu? (Jibu: Upepo)  • Mti gani una majani mengi lakini hauchanui? (Jibu: Kitabu)  • Ni nani anayekula chakula bila meno? (Jibu: Mtoto mchanga)  • Ni nani anayevaa nguo bila mikono? (Jibu: Mwizi)  • Ni nani anayelala bila macho? (Jibu: Kipofu)
Kitabu hiki ni chanzo cha burudani na elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kwani kinawasaidia kuongeza msamiati wao, kuimarisha ufasaha wao wa lugha, kuchochea ubongo wao, na kuwafanya wawe wabunifu na wenye ucheshi. Kitabu hiki pia kinaweza kutumika na walimu kama nyenzo ya kufundishia lugha na fasihi simulizi katika darasa. Kitabu hiki kinapatikana bure kwenye tovuti ya maktaba, ambapo unaweza pia kupata vitabu vingine vya aina mbalimbali, kama vile vitabu vya masomo, vitabu vya hadithi, vitabu vya wasifu, na vitabu vya motisha.
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups SingleGroup
bottom of page